Γιώργος Μπαμπαλιάρης

SpecialityLearning & Development Partner Optimal HR Group

Ο Γιώργος εργάζεται στις πωλήσεις σε θέσεις ευθύνης για περισσότερα από 28 χρόνια και τα τελευταία 20 ως εκπαιδευτής ενηλίκων και σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα Customer Experience, Πωλήσεων, Marketing, Εξυπηρέτησης πελάτη, Πιστότητας Πελάτη, Διοίκησης Ομάδας κ.ά.

Εφαρμόζει στην εκπαίδευση των ενηλίκων μία ολιστική προσέγγιση. Ο ίδιος και η ομάδα του σέβονται τον χαρακτήρα του επαγγελματία και εκπαιδευόμενου, προσαρμόζονται στην προσωπικότητά του, αποδέχονται τη διαφορετικότητά του, αξιοποιούν τις εμπειρίες του και τον εμπνέουν να αναζητήσει μόνος του την αλλαγή. Τα τελευταία χρόνια η ομάδα του και ο ίδιος επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων στην περιφέρεια μέσω συμβουλευτικής και εκπαιδεύσεων.

Κατέχει σήμερα την θέση του Learning & Development Partner στην Optimal HR Group και στο παρελθόν έχει εργαστεί στις εταιρείες: S.C.Johnson& Son(Sales Area Manager), Henkel Hellas (National Account Sales Manager), ∆ίκτυο Καταστημάτων Γερμανός (∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ∆ικτύου Καταστημάτων), Depend Ltd (Εμπορικός ∆ιευθυντής) και τέλος στην Εκπαιδευτική Εταιρεία ΟΤΕ (∆ιευθυντής Πωλήσεων). Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Master Practitioner in Customer Experience από την Academy of Service Excellence.

All session
by Γιώργος Μπαμπαλιάρης