Κωνσταντίνος Στασινόπουλος

SpecialityΕμπορικός Διευθυντής IntelliSoft

Συνιδρυτής της IntelliSoft ΕΠΕ και Εμπορικός Διευθυντής της από το 2002. Από το 1992 έχει εργαστεί σε εταιρείες Software και κατέχει σημαντικές πιστοποιήσεις και αναγνωρισμένη εμπειρία. Έχει την ευθύνη του Εμπορικού Τμήματος και συμμετέχει στον στρατηγικό σχεδιασμό της IntelliSoft. Τα τελευταία 25 χρόνια συμμετέχει στην σχεδίαση & υλοποίηση δεκάδων έργων software του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα με εξειδίκευση στις κάθετες αγορές των ERP, CRM, Leasing, Banking, Insurance και Public Sector. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται αποκλειστικά με την σχεδίαση πληροφοριακών συστημάτων για τους Καλλικρατικούς Δήμους και τις εταιρείες Leasing.

All session
by Κωνσταντίνος Στασινόπουλος