Λεωνίδας Ανθόπουλος

SpecialityΕπιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου Τρικκαίων
Websitehttps://www.linkedin.com/in/leonidasanthopoulos/
e-mail lanthopo@uth.gr

Ο Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος είναι Καθηγητής του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σήμερα, υπηρετεί και ως Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Τρικκαίων, ενώ διετέλεσε Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών, στέλεχος της Α.Ε. «Η Κοινωνία της Πληροφορίας», ενώ απασχολήθηκε σε σειρά εταιρειών και οργανισμών και σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων.

Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών επιτροπών, μεταξύ των οποίων corapporteurτης Q5 στην ITU SG20, επικεφαλής της ομάδας εργασίας του ΕΛΟΤ για το εθνικό πρότυπο έξυπνων πόλεων, κ.α.

Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, βιβλία και συνέδρια, ενώ τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Έξυπνη Πόλη, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στη Στρατηγική Διοίκηση κλπ.

All session
by Λεωνίδας Ανθόπουλος