σχετικά με το
συνέδριο

Το 1ο Plug & Play Συνέδριο Restart mAI City απευθύνεται στο σύνολο των Δημοτικών Αρχών της Ελλάδας και αναμένεται να το παρακολουθήσουν περισσότεροι από 400 αιρετοί.

Βασικός στόχος του συνεδρίου είναι, να έρθει σε επαφή το σύνολο των νέων Δημοτικών Αρχών της χώρας, με τις υπάρχουσες πολιτικές και με άμεσα εφαρμόσιμες και λειτουργικές τεχνολογικές λύσεις, προκειμένου να αναπτύξουμε πόλεις πιο φιλικές, λειτουργικές, σύγχρονες και ασφαλείς. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η θεματολογία του Συνεδρίου έχει συνδεθεί τόσο με την Αστική Ατζέντα της Ε.Ε., όσο και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Τις 2 πρώτες ημέρες του Συνεδρίου οι σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν για τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Την Τρίτη ημέρα, οι σύνεδροι θα γνωρίσουν, θα ενημερωθούν και θα συζητήσουν για το σύνολο των εφαρμογών και λύσεων που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιηθεί στον Δήμο Τρικκαίων (εφαρμογές Smart Trikala, ΜΕΑ, GiSeMi, Activage, κ.λπ.).

Θεματικές Ενότητες

  • Προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των τοπικών πόρων.
  • Προαγωγή της διαφάνειας και του συμμετοχικού σχεδιασμού στη λήψη αποφάσεων.
  • Αξιοποίηση των πολιτιστικών πόρων και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος της βελτίωσης της καθημερινότητας του πολίτη.
  • Αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των μορφών αστικής φτώχειας και η μείωση των ανισοτήτων.
  • Ενίσχυση της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
  • Κινητικότητα στις έξυπνες πόλεις.
  • Έξυπνες πόλεις και δίκτυα τηλεπικοινωνιών.
  • Δημιουργώντας μια βιώσιμη πόλη με την αξιοποίηση των τεχνολογικών υποδομών.

Χρήσιμα Tips

Για τους Συνέδρους

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στην επίσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 28/09/2019, στο Δημαρχείο Τρικάλων (Control Room), στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (GISEMI HUB) και στον ΧΥΤΑ Δυτ. Θεσσαλίας

Για τους Μή Συνέδρους

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο Γύρο των Τρικάλων που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26/09/2019 και
στην επίσκεψη στη μοναστική Κοινότητα Μετεώρων που θα πραγματοποιηθεί την Πρασκευή 27/09/2019.