Δημοσθένης Γιαννακουλόπουλος

SpecialityCommercial Director SingularLogic

Ο Δημοσθένης Γιαννακουλόπουλος, Commercial Director στη SingularLogic, δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην αγορά ICT για περισσότερα από 25 χρόνια. Κατέχει ταυτόχρονα την ιδιότητα του VP Business Development & International Sales στην SenseOne Technologies, μέλος του SingularLogic Group. Υπήρξε Γενικός Διευθυντής Δικτύου συνεργατών και Διευθυντής Επιχειρηματικής Μονάδας Retail στην Singularlogic, ενώ κατείχε διευθυντικές θέσεις μεταξύ άλλων στη L’ Oreal (P.B.H.), στην αλυσίδα καταστημάτων Glou και την Scicom. Συμμετέχει ενεργά στην ανταλλαγή γνώσης σχετικά με τις Τεχνολογίες & Λύσεις Πληροφορικής για Smart Buildings και Smart Cities με άρθρα, παρουσιάσεις και εκπαιδευτικές διαλέξεις.

All session
by Δημοσθένης Γιαννακουλόπουλος