Ελένη Χελιώτη

SpecialityΣωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων
e-maileleni.chelioti@sen.org.gr
websitewww.senja.gr

Η Ελένη Χελιώτη αποφοίτησε από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών (Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην εφαρμογή της κοινωνιολογικής έρευνας στην εκπαίδευση (ΜPhil in Educational Research) από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Από το 2006 και μετά έχει εργαστεί ως project manager εθνικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Comenius, Erasmus+, PSP-ICT) και ως ερευνήτρια σε φορείς όπως το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, το Ίδρυμα Λαμπράκη, η Μορφωτική Πρωτοβουλία και το Τμήμα ‘Ερευνας και Ανάπτυξης της Ελληνογερμανικής Αγωγής. Έχει ασχοληθεί με την προώθηση της σχολικής καινοτομίας, την οργάνωση ευρωπαϊκών και πανευρωπαϊκών δικτύων σχολείων, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας, την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και ανοιχτού ψηφιακού περιεχομένου στην εκπαίδευση. Ως προς την ενασχόλησή της με την ικανότητα της επιχειρηματικότητας στη σχολική εκπαίδευση, υπήρξε υπεύθυνη των προγραμμάτων «Μάθηση και Επιχειρείν» και «Συμβουλευτική Σπουδών και Απασχόλησης» του Ιδρύματος Λαμπράκη. Από τον Δεκέμβριο του 2015 ανήκει στην οργανωτική ομάδα του ΣΕΝ ως υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιχειρηματικότητας σε εθνικό επίπεδο(Τράπεζες σε Δράση, Οικονομία και Εγώ, Ξοδεύοντας Έξυπνα) και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+(Greent, Elene4work).

All session
by Ελένη Χελιώτη