Ηλίας Σαββάκης

SpecialityΓεν. Γραμματέας Δήμου Αγίου Δημητρίου
e-maililiassavvakis@gmail.com
LinkedInhttps://gr.linkedin.com/in/iliassavvakis
Ο Ηλίας Σαββάκης είναι Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και στα Πληροφορικά Συστήματα (MSc).
Έχει εργαστεί για αρκετά χρόνια σε θέσεις ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ιδιαίτερα απαιτητικά έργα δημόσιων, ιδιωτικών καθώς και οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Έχει αναπτυγμένη εμπειρία και εξειδικευση σε θέματα που αφορούν την λειτουργία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στους τομείς:
• Εσωτερικού Ελέγχου και χρηστής διακυβέρνησης
• Βιώσιμης Ανάπτυξης, Βιο-οικονομίας και Κυκλικής Οικονομίας
• Καινοτομίας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
• Προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
Τα τελευταία επτά χρόνια κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αγίου Δημητρίου επιφορτισμένος με τα όλα τα θέματα που αφορούν την λειτουργία του οργανισμού.
Είναι εμπειρογνώμονας:
(α) της Expertise France, φορέα του Γαλλικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της Γαλλικής Τεχνικής βοήθειας προς την Ελλάδα, για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση στους τομείς της καταπολέμησης της διαφθοράς και της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.
(β) του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe) για θέματα χρηστής Διακυβέρνησης και επιμόρφωσης των δημοσίων αρχών και των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση των θεσμικών δομών σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
Είναι επιστημονικός συνεργατης του Εργαστηρίου Βιο-οικονομίας, Κυκλικής Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (http://bioeconomylab.gr/associates/)
Από το 2010 έως και σήμερα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και Ταμίας του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου Εμπορίου & Ανάπτυξης που εκπροσωπεί 22 χώρες του Αραβικού κόσμου.
Είναι επίσης μέλος του Hellenic Blockchain Hub, της Ελληνικής Εταιρείας Αξιολόγησης και του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος.

All session
by Ηλίας Σαββάκης