Θρασύβουλος Μανιός

SpecialityΑντιπρύτανης Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Ο Θρασύβουλος Μανιός είναι Καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας, του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθώς και Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Ιδρύματος. Με σπουδές στη Γεωργική Βιολογία και Βιοτεχνολογία (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), στη Χημική Μηχανική (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Διδακτορικές σπουδές στην Περιβαλλοντική Μηχανική (University of Leeds), τα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται αφορούν την επεξεργασία και αξιοποίηση οργανικών υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων. Μέχρι σήμερα έχει περισσότερες από 85 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 150 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και έχει διαχειριστεί περισσότερα από 35 ερευνητικά έργα, η συνολική χρηματοδότηση των οποίων ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Κεντρικό στοιχείο όλων αυτών είναι η έμφαση στην καινοτομία και η αλληλεπίδραση με τους παραγωγικούς φορείς του χώρου, δημόσιους αλλά και ιδιωτικούς.

All session
by Θρασύβουλος Μανιός