Κωνσταντίνος Καλογήρου

SpecialityDirector PLANET Α.Ε., Επικεφαλής του Τομέα Strategy & Finance

Διαθέτει 30ετή εμπειρία σε θέματα Στρατηγικού & Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Χρηματοδοτικών Εργαλείων, Συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης,  Αναδιοργάνωσης και Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων και Οργανισμών και Συστημάτων Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει διοικήσει μια πολυδιάστατη σειρά έργων σε κλάδους όπως Πληροφορική & Τηλεπικοινωνίες, Χρηματοπιστωτικός Τομέας, Μεταφορές, Εμπόριο και Βιομηχανία, Τουρισμός και Αναψυχή.

Κάτοχος πτυχίου B.Sc. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος και πτυχίου MBA του Πανεπιστημίου Aston in Birmingham, UK.

Ανήκει στο στελεχειακό δυναμικό της PLANET από το 1993 και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

All session
by Κωνσταντίνος Καλογήρου