Μιχάλης Σπανός

SpecialityΔ/νων Σύμβουλος Global Sustain Group

Ο Μιχάλης Σπανός διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής υπευθυνότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνων επενδύσεων. Υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην υλοποίηση στρατηγικών αειφορίας και στη δικτύωσή τους με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει εργασθεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας) σε ομάδα εμπειρογνωμόνων (Βρυξέλλες) για τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ αναφορικά με τη συμβολή της στην υλοποίηση και χρηματοδότηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals – SDGs). Διαθέτει εργασιακή εμπειρία στους τομείς της επιχειρηματικής πληροφόρησης, της διαχείρισης κινδύνων και των επενδύσεων. Διετέλεσε μέλος της συντονιστικής γραμματείας του Global Compact Network Hellas των Ηνωμένων Εθνών (2012-2018) και είναι μέλος του Advisory Board του CEO Clubs International στην Ελλάδα από το 2014. Επίσης είναι εκπαιδευτής σε θέματα αειφορίας, εταιρικής υπευθυνότητας και διαχείρισης κινδύνων και ομιλητής σε εξειδικευμένα συνέδρια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Είναι μέλος του Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης της εταιρείας FMC Corp. (ΗΠΑ), Senior Associate στο AHC Group (ΗΠΑ) και επισκέπτης καθηγητής στο MBA International Program του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Cyprus International Institute of Management. Είναι πτυχιούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης και κάτοχος ΜΒΑ.

 

All session
by Μιχάλης Σπανός