Νίκος Χιωτάκης

SpecialityΠρόεδρος & Δ\νων Σύμβουλος ΠΕΤΑ Α.Ε.

Ο Νίκος Γ. Χιωτάκης είναι Έλληνας πολιτικός και διατέλεσε δήμαρχος Κηφισιάς έως και την 31/8/2014.

Γεννήθηκε το 1963 στην Κηφισιά και έχει δύο κόρες, την Φωτεινή και την Βασιλική. Είναι πτυχιούχος Γεωπόνος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εργάζεται ως γεωπόνος – ελεύθερος επαγγελματίας στην μελέτη και κατασκευή έργων πρασίνου. Εκλέχτηκε τον Ιανουάριο του 2015 και είναι σήμερα Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Πληροφόρηση – Επιμόρφωση – Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε., η οποία έχει ως κύριους μέτοχους την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.&Δ.) και την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.). Συμμετέχει στην ελληνική αντιπροσωπεία της Επιτροπής των Περιφερειών (Comitee of Regions) του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) από τον Οκτώβριο του 2014.

Συμμετείχε, για πρώτη φορά, στις Δημοτικές Εκλογές το 1998 και εκλέχτηκε πρώτος Δημοτικός Σύμβουλος. Εξελέγη πρώτη φορά Δήμαρχος Κηφισιάς στις Δημοτικές εκλογές του 2002, με 57,7% την δεύτερη Κυριακή. Στις Δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2006 επανεξελέγη Δήμαρχος Κηφισιάς από την πρώτη Κυριακή. Στις Δημοτικές Εκλογές του Νοεμβρίου του 2010 εξελέγη Δήμαρχος του νέου «Καλλικρατικού» Δήμου Κηφισιάς, με τις δημοτικές ενότητες Εκάλης, Νέας Ερυθραίας Κηφισιάς, με ποσοστό 54,66% τη δεύτερη Κυριακή.

Τον Απρίλιο του 2007 εξελέγη Πρόεδρος του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων Κοινοτήτων Νομού Αττικής και επανεξελέγη τον Μάρτιο του 2009. Τον Σεπτέμβριο του 2011 εξελέγη στη θέση του γραμματέα της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Τον Δεκέμβριο του 2011 εξελέγη αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής.

All session
by Νίκος Χιωτάκης