Σπύρος Κωνσταντόπουλος

SpecialityΦοΔΣΑ Ηπείρου
e-mailskonst21@teemail.gr

Πολιτικός Μηχανικός-Οικονομολόγος

τ. Τεχνικός Σύμβουλος «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ».

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ιωαννιτών

Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ιωαννίνων (ΦοΔΣΑ Νομού Ιωαννίνων).

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Πανελληνίου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δίκτυο ΦοΔΣΑ).

All session
by Σπύρος Κωνσταντόπουλος