Χάρης Καλλιάρας

SpecialityΕπιστημονικός Συνεργάτης Δημάρχου Τρικκαίων

Γεννήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1972 στα Τρίκαλα, όπου και μεγάλωσε. Είναι απόφοιτος της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Γεωλογίας με ειδίκευση στην Τεχνική Γεωλογία.
Φοίτησε στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, στο 6ο Γυμνάσιο κι ολοκλήρωσε την εκπαίδευση του στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το 1989 στο Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο Τρικάλων.
Το 2005 ολοκλήρωσε με επιτυχία το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της ΕΕΔΕ κι απέκτησε το ΜΒΑ, συνεχίζοντας τη συστηματική ενημέρωση του, γύρω από τις τάσεις που αναπτύσσονται με τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα, αλλά και για τις επιπτώσεις αυτών των τάσεων στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών στον ελληνικό χώρο.
Προσπαθώντας να αποκτήσει μία ολοκληρωμένη θεώρηση των πτυχών της επενδυτικής δραστηριότητας, των δυναμικών της χωρικής οικονομίας και των πολιτικών περιφερειακής & τοπικής ανάπτυξη, όπως επίσης και της θεωρίας και πρακτικής των περιφερειακών πολιτικών, τo 2018 απέκτησε το MSc στις Επενδύσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παν. Θεσσαλίας.
Από το 1998 μέχρι και σήμερα αναπτύσσει συνεχής επαγγελματική δραστηριότητα αναφορικά με την ανάληψη, οργάνωση και υποστήριξη μελετών, τις υπηρεσίες συμβούλου προγραμματισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης αναπτυξιακών προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων, σχεδιασμού & εφαρμογής Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας.
Από το 2000 έχει συνεργαστεί με φορείς τοπικής & περιφερειακής ανάπτυξης (ΠΙΝΔΟΣ Κ.Σ.Σ., ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε., KETA-ΠΕΣΕ, ΑΝΔΙΑ, e-Trikala A.E.) στο σχεδιασμό & υλοποίηση διατοπικών, διαπεριφερειακών & διακρατικών σχεδίων συνεργασίας, ενώ από το 2016 ξεκινά τη συνεργασία του με το Δήμο Τρικκαίων ως Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου σε θέματα επιχειρησιακού & στρατηγικού σχεδιασμού. Παράλληλα, από το 2009 ασχολείται επιχειρηματικά με τον κλάδο του ξύλου, ως εταίρος σε μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας ξύλου στο βαλκανικό χώρο, την ΠΙΝΔΟΣ ΞΥΛΟΝ Ο.Ε.

All session
by Χάρης Καλλιάρας