Σίμος Μισιρλόγλου

Προϊστάμενος του Τμήματος Γεωχωρικών Πληροφοριών, Δήμος Θεσσαλονίκης