Αναστάσιος Μάνος

SpecialityΔ/νων Σύμβουλος Dotsoft A.E.

O κ. Αναστάσιος Μάνος είναι Πτυχιούχος του τμήματος Πληροφορικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (09/1996 – 06/2000). Διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA, Master of Business Administration 09/2000-06/2002) με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής με εξειδίκευση στην Επιχειρηματική Πληροφορική (09/2003-06/2005), από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Διαθέτει περισσότερα από 15 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας ως Διευθυντής Ανάπτυξης και Παρακολούθησης της Υλοποίησης Έργων ΤΠΕ για διάφορες επιχειρήσεις (TREDIT AE, INFOTRIP AE, SWARCO HELLAS AE, GETMAP ΕΠΕ, DOTSOFT AE). Η εξειδίκευσή του αφορά κυρίως τους εξής τομείς παρέμβασης: διαμόρφωση στρατηγικής, προγραμματισμός και παρακολούθηση έργων (διαχείριση πόρων, χρονοδιάγραμμα, προϋπολογισμός), επιχειρησιακές διαδικασίες και οργάνωση, στρατηγική επικοινωνίας, διασφάλιση χρηματικών πόρων, διαμόρφωση στρατηγικής για την εξωστρέφεια, ανάλυση αγοράς, κ.τ.λ.

Ο κ. Μάνος, μέσα από την πολυετή απασχόλησή του σε πολυμορφικά και σύνθετα επιχειρηματικά περιβάλλοντα, έχει αναπτύξει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
•       Δυνατότητα επικοινωνίας σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα με εμπλεκομένους από διαφορετικές κουλτούρες και εθνικό υπόβαθρο
•       Εκτενή τεχνογνωσία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών
•       Ικανότητα διοίκησης ομάδων με ηγεσία και επαγγελματισμό και αναζήτηση τρόπων ανάπτυξης υφισταμένων

Ο κ. Μάνος από το 2011 εκτελεί καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου στην εταιρεία DOTSOFT A.E. Στο πλαίσιο αυτό διαχειρίζεται επί της υλοποίησης ερευνητικών έργων για νέες λύσεις και προϊόντα ΤΠΕ και ηγείται για την παροχή “έξυπνων λύσεων” για φορείς του δημοσίου τομέα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

All session
by Αναστάσιος Μάνος