Άγγελος Αμδίτης

SpecialityΔιευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, Πρόεδρος ERTICO-ITS Europe, Αντιπρόεδρος ITS HELLAS
Emaila.amditis@iccs.gr
Websitehttps://amditis.iccs.gr/

Ο Δρ. Άγγελος Αμδίτης είναι Διευθυντής Έρευνας στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) και μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου. Είναι Διευθυντής της Ερευνητικής Ομάδας I-SENSE (http://i-sense.iccs.gr/), Αναπληρωτής Πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας (ΕΥΔΑΠ) και Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών (ITS Hellas). Από τον Ιούνιο του 2018 είναι ο Πρόεδρος της ERΤΙCO – ITS Europe, όπου από το 2012 συμμετείχε στο Διοικητικό της Συμβούλιο και στις ομάδες εργασίας για την Ηλεκτροκίνηση και τον Αυτοματισμό. Συμμετέχει ή έχει συμμετάσχει στις παρακάτω πλατφόρμες και οργανισμούς CCAM,C-ITS Platform, DTLF, GEAR2030, TM2.0 Platform , Trilateral WG on Automation, euRobotics, SENSORIS, WssTP, ALICE (μέλος του Δ.Σ.) ,UITP, AIOTI, MaaS, INATBA, eMI³ κ.ά. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και πάνω από 180 άρθρων σε πρακτικά συνεδρίων. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τον τομέα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και πιο συγκεκριμένα την ηλεκτροκίνηση, τα συνεργατικά συστήματα μεταφορών, τα αυτοματοποιημένα συστήματα και την έξυπνη κινητικότητα για τις επιβατικές και τις εμπορευματικές μεταφορές. Δραστηριοποιείται, επίσης, στην έρευνα που σχετίζεται με το Διαδίκτυο (IoT, Cloud services κ.λπ.) και τα έξυπνα ολοκληρωμένα συστήματα (ανάπτυξη αισθητικών πρωτοτύπων, ενσωματωμένα συστήματα, δίκτυα επικοινωνίας και άλλα), τις εφαρμογές τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών σε θέματα ασφάλειας και περιβάλλοντος κ.ά. Έχει υπάρξει επιστημονικός υπεύθυνος σε πάνω από 120 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά έργα τα τελευταία 17 χρόνια, ενώ συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες των ακόλουθων ερευνητικών έργων: ICT4CART , RESIST , COREALIS , ELVITEN, IN-PREP, SAFERtec, PLUGGY, SCENT, NeMo, INACHUS, SENSKIN και HYPERION

All session
by Άγγελος Αμδίτης