Γεωργία Αϋφαντοπούλου

SpecialityΔιευθύντρια Ερευνών ΙΜΕΤ-ΕΚΕΤΑ

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική του Πανεπιστημίου PARIS VII και στο Σχεδιασμό και Διαχείριση Μεταφορικών Συστημάτων του Ecole Nationale des Ponts et Chausees. Διδακτορική διατριβή με αντικείμενο την «Εφαρμογή έμπειρων συστημάτων στο σχεδιασμό δρομολογίων στόλου οχημάτων», Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Επαγγελματική και ερευνητική εξειδίκευση στους τομείς: Οργάνωσης Κυκλοφορίας, Διαχείρισης Μεταφορικών Συστημάτων, Χρήση Τηλεματικών Εφαρμογών: στον Τομέα των Θαλάσσιων, Οδικών και Συνδυασμένων Mεταφορών, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Διαχείρισης Στόλων Οχημάτων και στην Επιχειρησιακή Έρευνα.
Η Επαγγελματική της Εμπειρία καλύπτει ευρύ φάσμα σε εκπονήσεις μελετών σε αντικείμενα σχετικά με τις θαλάσσιες μεταφορές, διαχείριση υποδομών λιμένων, εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση θαλάσσιων μεταφορικών συστημάτων με ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Έχει συμμετάσχει σε διάφορα Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τη διαχείριση και τον έλεγχο των αλυσίδων μεταφορών (συμπεριλαμβανομένων και των συνδυασμένων) και ήταν υπεύθυνη για τις προδιαγραφές των λειτουργιών του συστήματος, την υλοποίηση των πιλότων, την αξιολόγηση, ενώ διετέλεσε επίσης ως συντονίστρια σε διάφορα Ελληνικές μελέτες μεταφορών (οδικές, θαλάσσιες, συνδυασμένες).
Έχει συγγράψει πάνω από 30 επιστημονικές εργασίες προς δημοσίευση σε Ελληνικά και ξένα περιοδικά και παρουσίαση σε Ελληνικά και Διεθνή συνέδρια.
Τέλος, έχει διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος εταιρείας στον Τομέα των Μεταφορών και ήταν Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγος κατά τη διετία 1994-1996.

All session
by Γεωργία Αϋφαντοπούλου