Δημήτρης Σκάλκος

Γεν. Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης

Γιώργος Σταμάτης

Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Άγγελος Αμδίτης

Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, Πρόεδρος ERTICO-ITS Europe, Αντιπρόεδρος ITS HELLAS

Ηλίας Ιακωβίδης

Γεν. Διεύθυνση Δικτύων Επικοινωνίας, Περιεχομένου & Τεχνολογιών της ΕΕ (DG CNECT

Σίμος Μισιρλόγλου

Προϊστάμενος του Τμήματος Γεωχωρικών Πληροφοριών, Δήμος Θεσσαλονίκης