Νίκος Λαμπρογεώργος

SpecialitySenior Account Manager Public Sector, Ελλάδα και Κύπρο, Cisco Hellas
Websitehttps://www.cisco.com/c/el_gr/index.html

Ο Νικόλαος Λαμπρογεώργος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1969, στα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1990) και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (M.Sc.) degree (1993) από το ίδιο τμήμα.

Eργάζεται στην Cisco Systems Hellas S.A. από το 1999. Τα πρώτα 3 χρόνια σαν Systems Engineer, προσφέροντας pre-sales υπηρεσίες στους πελάτες και συνεργάτες της Cisco στον σχεδιασμό λύσεων, στην ενημέρωση για νέες τεχνολογίες και προϊόντα καθώς και στην δημοσίευση άρθρων σχετικά με δικτυακά θέματα. Τον Οκτώβριο του 2002 μετακινήθηκε στο τμήμα πωλήσεων της Cisco Systems σαν Account Manager υποστηρίζοντας μεγάλους πελάτες της, κυρίως στον Δημόσιο Τομέα. Τον Απρίλιο του 2015 ανέλαβε την ευθύνη του Δημόσιου τομέα της Κύπρου. Τον Δεκέμβριο του 2015 προήχθη σε Senior Account Manager.

Έχει λάβει μέρος στην μελέτη και σχεδιασμό λύσεων δικτυακής υποδομής μεγάλου μεγέθους έργων, όπως το δίκτυο δημόσιας διοίκησης «Σύζευξης», το δίκτυο δεδομένων των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ2004, του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών, δημοσίων οργανισμών όπως Υπουργείων, ΓΓΠΣ/TAXISNet, NetVIS,  ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, ΗΔΙΚΑ, ΔΕΣΦΑ, ΕΠΑ, πολλών πανεπιστημίων και πολλών άλλων. Ασχολήθηκε με μεγάλα έργα στο χώρο της Υγείας, όπως το Έξυπνο Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής ΕΔιΤ της 2ης ΥΠΕ κτλ. Ασχολήθηκε επίσης με ενέργειες υποστήριξης της προσπάθειας ανάπτυξης broadband δικτύων στην Ελλάδα κυρίως μέσω της Κοινωνίας της Πληροφορίας (έργα ανάπτυξης οπτικών ινών στους ΟΤΑ, δημιουργία public wireless hotspots, broadband συνδέσεις σε απομακρυσμένες περιοχές κ.α.). Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με την προώθηση λύσεων έξυπνων πόλεων, με συμμετοχή στη σχεδίαση και υλοποίηση των Smart City projects του Δήμου Χαλκιδαίων και Τρικκαίων. Τέλος ασχολείται με την προετοιμασία λύσεων σε δράσεις του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (των περιόδων 2007-2013 και 2014-2020).

 

All session
by Νίκος Λαμπρογεώργος